Informacje o projekcie UE - niewidoczne

 
 

GRANTOBIORCA:

SOXO SP. Z O.O. SP. K.

PROJEKT GRANTOWY: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
TYTUŁ PROJEKTU: Promocja asortymentu oraz poszukiwanie nowych odbiorców i rynków zbytu na targach
międzynarodowych przez firmę SOXO jako szansa na zwiększenie konkurencyjności
na rynkach zagranicznych.
NR UMOWY: UDG-PBE.02.2018/032
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019-31.12.2020
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU: 112.172,48
PROCENTOWY UDZIAŁ DOFINANSOWANIA: 35,66%
KWOTA DOFINANSOWANIA: 40.000 zł

Użyj #soxo by mieć szansę na wyróżnienie na naszych social mediach.
Bądź na bieżaco na @soxo

instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
instagram zdjęcie
pixel